Kadra pedagogiczna


Lp.

NAUCZYCIEL

PRZEDMIOT

1.

mgr Ewa Babiarz

język polski

2.

 

język polski, wok

3.

mgr Małgorzata Bartoszewska

język angielski

4.

mgr Katarzyna Zieleźnik

język angielski

5.

mgr Małgorzata Bagińska

język niemiecki

6.

mgr Małgorzata Piecha

historia, historia i społeczeństwo

7.

mgr Anna Kopacz

matematyka

8.

 

fizyka, informatyka

9.

mgr Renata Ślezińska-Iwanicz

biologia

10.

mgr Monika Masny

biologia

11.

mgr Blandyna Zając

chemia

12.

mgr Elżbieta Tomczak

geografia

13.

mgr Krystyna Bogusz

podstawy przedsiębiorczości

14.

mgr Wincenty Laskowski

edukacja dla bezpieczeństwa

15.

mgr Bożena Mańdok

religia

16.

mgr Wojciech Bućko

piłka siatkowa, wychowanie fizyczne

17.

mgr Grzegorz Kosatka

piłka siatkowa

18.

mgr Jacek Skulski

piłka siatkowa

 

 

 


Szkoła Mistrzostwa Sportowego EDU-SPORT
Plac Wolności 10
43-300 Bielsko-Biała

tel./fax: 33 810 33 88
e-mail: info@edu-sport.pl

EDU-SPORT s.c. NIP: 937-24-28-495